Fałatówka – Muzeum Juliana Fałata

Willa malarza Juliana Fałata

Polska sztuka powinna przekazać naszą historię i naszą wiarę, nasze zalety, jak również nasze wady; musi być kwintesencją naszej ziemi, naszego nieba i naszych ideałów. (Julian Fałat)

Muzeum Juliana Fałata

Julian Fałat żył w Bystrej Śląskiej od roku 1910 do swojej śmierci w 1929 r. Fałat był doskonałym akwarelistą, jednym z lepszych polskich impresjonistów i pejzażystów. Znany jest przede wszystkim jako malarz scen myśliwskich – w Fałatówce ta tematyka ma specjalną ekspozycję na pierwszym piętrze. Poza tym można w willi malarza obejrzeć wiele innych dzieł malarskich wyeksponowanych wśród pamiątek z podróży i autentycznych mebli, które służyły artyście.

Kontakt i informacje

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Fałatówka
Juliana Fałata 34
43–360 Bystra
tel. 33 810 53 25
e-mail: maria.aleksandrowicz@muzeum.bielsko.pl

http://muzeum.bielsko.pl/pl/ekspozycje-stale-falatowka